Zulvia, R., and J. Junaidi. “Upaya Meningkatkan High Order Thingking Skill (HOTS) Siswa Dalam Pembelajaran Sosiologi Melalui Penerapan Strategi PBL Kelas XI IPS SMAN 1 Ulakan Tapakis, Padang Pariaman”. Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol. 4, no. 2, Dec. 2022, pp. 68-78, doi:10.24036/sikola.v4i2.201.