[1]
F. Anggellina and N. Nurlizawati, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Google Site Pada Mata Pelajaran Sosiologi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Pangkalan Lima Puluh Kota”, sikola, vol. 4, no. 2, pp. 100-110, Dec. 2022.