[1]
R. Zulvia and J. Junaidi, “Upaya Meningkatkan High Order Thingking Skill (HOTS) Siswa dalam Pembelajaran Sosiologi Melalui Penerapan Strategi PBL Kelas XI IPS SMAN 1 Ulakan Tapakis, Padang Pariaman”, sikola, vol. 4, no. 2, pp. 68-78, Dec. 2022.