Zulvia, R. and Junaidi, J. (2022) “Upaya Meningkatkan High Order Thingking Skill (HOTS) Siswa dalam Pembelajaran Sosiologi Melalui Penerapan Strategi PBL Kelas XI IPS SMAN 1 Ulakan Tapakis, Padang Pariaman”, Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran, 4(2), pp. 68-78. doi: 10.24036/sikola.v4i2.201.