Zulvia, Reka, and Junaidi Junaidi. 2022. “Upaya Meningkatkan High Order Thingking Skill (HOTS) Siswa Dalam Pembelajaran Sosiologi Melalui Penerapan Strategi PBL Kelas XI IPS SMAN 1 Ulakan Tapakis, Padang Pariaman”. Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran 4 (2), 68-78. https://doi.org/10.24036/sikola.v4i2.201.