ZULVIA, R.; JUNAIDI, J. Upaya Meningkatkan High Order Thingking Skill (HOTS) Siswa dalam Pembelajaran Sosiologi Melalui Penerapan Strategi PBL Kelas XI IPS SMAN 1 Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran, v. 4, n. 2, p. 68-78, 24 dez. 2022.