(1)
Zulvia, R.; Junaidi, J. Upaya Meningkatkan High Order Thingking Skill (HOTS) Siswa Dalam Pembelajaran Sosiologi Melalui Penerapan Strategi PBL Kelas XI IPS SMAN 1 Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. sikola 2022, 4, 68-78.