[1]
Anggellina, F. and Nurlizawati, N. 2022. Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Google Site Pada Mata Pelajaran Sosiologi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Pangkalan Lima Puluh Kota. Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran. 4, 2 (Dec. 2022), 100-110. DOI:https://doi.org/10.24036/sikola.v4i2.202.