[1]
Zulvia, R. and Junaidi, J. 2022. Upaya Meningkatkan High Order Thingking Skill (HOTS) Siswa dalam Pembelajaran Sosiologi Melalui Penerapan Strategi PBL Kelas XI IPS SMAN 1 Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran. 4, 2 (Dec. 2022), 68-78. DOI:https://doi.org/10.24036/sikola.v4i2.201.